baner


Broker ubezpieczeniowy

jest partnerem klienta działającym wyłącznie w jego imieniu i na jego rzecz.

W przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego, broker nie jest przedstawicielem żadnego zakładu ubezpieczeń i nie działa w jego interesie. Broker jest swego rodzaju „radcą prawnym” w zakresie ubezpieczeń i pozostaje w całkowitej niezależności od towarzystw ubezpieczeniowych. Podstawą tej działalności jest udzielone przez klienta pełnomocnictwo do reprezentowania jego interesów wobec zakładów ubezpieczeń. Zajmujemy się: zarządzaniem ryzykiem, doradztwem w zakresie ubezpieczeń i pośredniczeniem przy zawieraniu umów ubezpieczenia chroniących prowadzoną działalność gospodarczą klientów wraz ze skutkami odpowiedzialności cywilnej z tego wynikającej a także prywatny majątek klienta oraz sferę jego życia prywatnego.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
  1. dostęp do wszystkich produktów ubezpieczeniowych na polskim rynku
  2. porównania przez brokera , interesujących klienta ofert towarzystw ubezpieczeniowych
  3. specjalistyczne profesjonalne porady dotyczące optymalnego wyboru produktów ubezpieczeniowych
  4. dopasowany do potrzeb program ochrony ubezpieczeniowej
  5. wynegocjowane przez brokera wysokości składek adekwatne do zakresu ochrony ubezpieczeniowej wpływają na obniżkę kosztów ubezpieczenia
  6. oszczędność czasu, który klient musiałby poświęcić chcąc samodzielnie zawrzeć dostosowaną do potrzeb umowę ubezpieczenia
  7. pewność, że zawarte umowy ubezpieczenia rzeczywiście ochronią go przed określonymi zagrożeniami
  8. pomoc w procesie likwidacji szkód

USŁUGI BROKERSKIE DLA KLIENTÓW ŚWIADCZONE SĄ NIEODPŁATNIE